zestaw narzędzi dla przeprowadzenia egzaminu online z prawa rzymskiego dla studentów niestacjonarnego studium prawa

Podstawą egzaminu jest wykład prowadzony na MS Teams, zakres wymagać egzaminacyjnych precyzują wysłane do adresatów kursu umaile