Zakres  wymagań egzaminacyjnych w roku akademickim 2019/20

 Numery stanowią odniesienia do spisu  treści podręcznika: W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Berier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2018 (3. wyd.). Pomocą w przygotowaniu do egzaminu mogą być odpowiednie do zakresu wymagań pytania umieszczone na końcu każdego z rozdziałów (Po przeczytaniu).

I.                    Historia i tradycja prawa rzymskiego:

1.1.2; 1.1.5; 1.3.5; 1.5.2; 1.7.2; 1.8.2; 1.8.3.1.; 1.8.3.2.

Kluczowe pytania z tego zakresu:

- rzymskie pojęcia i podział prawa

- zasadnicze cechy metody jurystów rzymskich i ich wpływ na rozwój prawa prywatnego

- glosatorzy, zasadnicze cechy metody, przedstawiciele i przykłady ich wkładu w rozwój prawa prywatnego

- konsyliatorzy, zasadnicze cechy metody, przedstawiciele i przykłady ich wkładu w rozwój prawa prywatnego

- humanizm prawniczy, zasadnicze cechy metody, przedstawiciele i przykłady ich wkładu w rozwój prawa prywatnego

- usus modernus, zasadnicze cechy metody, przedstawiciele i przykłady ich wkładu w rozwój prawa prywatnego

- pandektysytka niemiecka, zasadnicze cechy metody, przedstawiciele i przykłady ich wkładu w rozwój prawa prywatnego.

II.                   Spadki:

4.1.3; 4.1.4; 4.2.3; 4.3.1.5; 4.3.2; 4.3.3.; 4.3.4; 4.4.1; 4.4.3.

Kluczowe pytania z tego zakresu:

zob. s. 381-384 podręcznika, w granicach podanych wymagań

III.                 Posiadanie i prawa rzeczowe:

5.1.; 5.2.1; 5.2.2.; 5.2.3.1; 5.3.; 5.4.2.; 5.4.3.; 5.4.4.1.;5.4.4.2.

Kluczowe pytania z tego zakresu:

Zob. s. 460-461 podręcznika, w granicach podanych wymagań

IV.                Zobowiązania:

6.1.; 6.2.; 6.3.; 6.4.; 6.5.; 6.6.; 6.8.; 6.9.; 6.11. z wyłączeniem 6.11.8.; 6.12; 6.13. z wyłączeniem 6.13.2.; 6.14.; 6.15 z wyłączeniem 6.15.4-6; 6.16 z wyłączeniem 6.16.6.; 6.17; 6.18.; 6.19.; 6.20.1.; 6.21.1.; 6.21.3.; 6.21.5.

Kluczowe pytania z tego zakresu:

Zob. s. 600-602 podręcznika, w granicach podanych wymagań