Kurs stanowi uzupełnienie konwersatoriów z przedmiotu "Zamówienia publiczne" dla studentów III roku niestacjonarnej administracji prowadzonych przez dra Marcina Czerwińskiego w roku akademickim 2019/2020.