Kurs zawiera materiały odnoszące się do treści realizowanych w ramach wykładu oraz materiały do pracy własnej z przedmiotu "Podstawy postępowania cywilnego" dla studentów II roku I stopnia kierunku prawno - ekonomicznego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.