Kurs zawiera materiały odnoszące się do treści realizowanych w ramach wykładu oraz materiały do pracy własnej z przedmiotu "Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych" dla studentów III roku I stopnia kierunku prawno - ekonomicznego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.