Kurs zawierający zasoby wykorzystywane na zajęciach oraz uzupełniający treści realizowane na ćwiczeniach wraz z materiałami do pracy własnej z przedmiotu "Prawo rolniczej działalności gospodarczej" dla studentów I roku II stopnia kierunku prawno-ekonomicznego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.