Przewidziany programem studiów materiał dla studentów II roku studiów niestacjonarnych I-szego stopnia na kierunku administracja, mający charakter uzupełniający do treści prezentowanych na wykładzie z przedmiotu "Prawo pracy i stosunki pracownicze".