Celem kursu jest poszerzenie wiedzy studentów w zakresie historii i współczesności polskiego konstytucjonalizmu.