Materiały dla studentów zaocznych z przedmiotu Prawo publiczne w zarządzaniu. Prowadzący dr Mateusz Chołodecki. Rok akademicki 2018/2019.