Prawo żywnościowe dla Studentów Prawa, Administracji i Prawa Europejskiego - wykład obejmuje zagadnienia  bezpieczeństwa żywności, żywności szczególnej jakości i higieny w produkcji z perspektywy konsumenta, producenta i organów urzędowej kontroli żywności.