Wykład z administracji rolnictwa dla Studentów Kierunku Administracja obejmuje zagadnienia z zakresu funkcjonowania administracji w szerokim znaczeniu w sektorze rolnictwa.