Materiał uzupełniający ćwiczenia z przedmiotu Podstawy finansów, przeznaczony dla studentów niestacjonarnych kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie