Materiały dla słuchaczy IV roku NSP - uzupełnienie treści przekazywanych na wykładzie