Kurs pozwala w kompleksowy sposób opanować wiedzę o ustroju, zadaniach i kompetencjach administracji samorządowej i państwowej, w zakresie najważniejszych organów tej ostatniej.