Niniejszy kurs w formie e-learning jest uzupełnieniem informacji przedstawianych studentom podczas zajęć dydaktycznych.