Kurs stanowi uzupełnienie ćwiczeń z przedmiotu "Zamówienia publiczne" dla studentów niestacjonarnej administracji.