Kurs przeznaczony dla studentów II roku niestacjonarnych kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie.