Kurs stanowi uzupełnienie ćwiczeń z przedmiotu "Zamówienia publiczne" dla studentów stacjonarnej administracji.