Jak założyć kurs na Moodle? :: How to start a Moodle course?

Szanowni Państwo !

Od r.akad. 2021/22 kursy Moodle na Państwa Wydziałach i w innych jednostkach odbywają się na zmodernizowanej Platformie E-learningowej podzielonej wg szkół dziedzinowych – zapraszamy do odwiedzin https://lms.amu.edu.pl i do logowania na stronę Państwa Szkoły lub innej jednostki. Prowadzący zajęcia mogą zamawiać kursy w nowych miejscach, a także zapoznać się z instrukcjami OWKO jak kopiować kursy ze "starej" platformy na "nową". Zapraszamy !

dr Przemysław Kaszubski
Admin Moodle UAM, OWKO

Last modified: Sunday, 2 January 2022, 5:51 PM