Problemy z logowaniem na platformie Moodle z autoryzacja LDAP :: Login / password recovery on AMU Moodles with LDAP authentication

Strona jeszcze w opracowywaniu ... :: This page is yet under construction...

Na platformach Moodle, gdzie logowanie NIE odbywa się z pomocą okienka CAS, tożsamość użytkowników UAM weryfikowana jest za pomocą łącza z bazą osobową LDAP (także powiązaną z USOS).

Logujemy się pełnym (podstawowym) adresem email z końcówką @amu.edu.pl (w przypadku pracowników i części doktorantów) bądź @st.amu.edu.pl (w przypadku studentów i niektórych doktorantów). Hasło jest takie samo jak do USOS i innych systemów elektronicznych UAM.).

UWAGA: Pracownicy NIE logują się tzw. aliasem pocztowym (imie.nazwisko@amu...) lecz adresem ze swoja unikalną nazwa użytkownika UAM (tą, którą wprowadzają np. do AMURap): uzytkownik@amu ...

Użytkownicy UAM (pracownicy oraz studenci), którzy logują się pełnym adresem email, muszą upewnić się, że dokładnie wpisują adres AMU w pole nazwa użytkownika (Login) i że dokładnie wpisują hasło. Niekiedy przeglądarki takie jak Chrome błędnie zapisują dane formularzy z Moodle - prosimy wpisać dane logowania z ręki i sprawdzić, czy działa.

Sprawdźmy też, czy możemy zalogować się do innych systemów UAM, np. USOSWeb.

Jeśli nie możemy zalogować się do serwisów UAM i/lub nie możemy odnaleźć / odzyskać hasła, należy zgłosić się osobiście z dowodem tożsamości do wydziałowego bądź odpowiedniego koordynatora USOS celem zresetowania hasła.

W przypadku podejrzenia, że hasło zostało skradzione, można je zmienić samodzielnie na stronie https://panel.amu.edu.pl/ .

UWAGA: Zmiana (bądź reset) hasła służącego przy logowaniu się do Moodle emailem służbowym / studenckim, spowoduje zmianę głównego hasła do WSZYSTKICH Państwa systemów UAM - Eduroam, USOSWeb, poczty AMU Office 365 itp.

*** 

Użytkownicy, którzy posiadają w Moodle konto NIE-związane z emailem UAM - dotyczy to szczególnie platformy Moodle GIS-Jeziory - a którzy zapomnieli danych logowania, muszą zgłosić ten fakt do administratora / menedżera platformy (na adres elearning{at}.amu.edu.pl), który zresetuje hasło. Należy napisać korzystając z tego samego adresu email, na który zarejestrowane było konto w Moodle, oraz podać adres (link) do platforrmy Moodle, na którą chcecie się Państwo zalogować.

Last modified: Tuesday, 23 July 2019, 12:39 AM