Wraz z początkiem nowego semestru akademickiego, zapraszamy na szkolenie z efektywnego wykorzystania platformy e-learningowej w nauczaniu zdalnym. Szkolenie "Lekcja na platformie Moodle" poświęcone jest projektowaniu interaktywnej treści dydaktycznej oraz umieszczaniu jej w aktywności Lekcja na platformie Moodle.

Szkolenie porusza następujące tematy:

  • blended learning i flipped classroom w nauczaniu zdalnyn
  • tworzenie interaktywnych treści i umieszczanie ich w Lekcji
  • korzystanie z bazy pytań testów Moodle w Lekcji

W trakcie szkolenia uczestnicy będą tworzyć Lekcje na własnych kursach na swoich wydziałowych platformach Moodle. W przypadku nie posiadania własnego kursu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na swojej wydziałowej platformie Moodle przed rozpoczęciem kursu.