Celem kursu jest zdobycie umiejętności w zakresie budowania efektywnych strategii wyszukiwania informacji w zasobach naukowych, kształcenie kompetencji informacyjnych w celu dokonywania syntezy, oceny zasobów i zarządzania bibliografią przy użyciu zautomatyzowanych programów. Zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat prawa autorskiego, zjawiska plagiatu i autoplagiatu. Uczestnicy zapoznają się z nowymi modelami komunikacji naukowej, otwartym rozpowszechnianiem wyników badań, rozwoju współpracy między uczonymi w zakresie narzędzi bibliometrycznych, komunikacyjnych i bibliograficznych. Kurs składa się z 4 tematów z prezentacjami i zadaniami praktycznymi.  

Uczestnik programu otrzymuje punkty podczas przeglądania prezentacji oraz za wykonane/zapisane zadania. W celu ukończenia kursu należy przejrzeć 5 prezentacji i zapisać minimum 5 zadań. W kursie można zdobyć maksymalnie 65 pkt.

Zapraszamy do kontaktu z osobami prowadzącymi poszczególne tematy oraz do zdawania pytań na forum dyskusyjnym. Podczas trwania kursu będą odbywały się konsultacje na miejscu w Bibliotece Uniwersyteckiej po ustaleniu terminu z grupą lub indywidualnie wg potrzeb.  Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymują zaświadczenia.

Harmonogram edycji 2021:

 • Kurs realizowany online: 2-30  listopada 2021
 • Podczas trwania kursu prowadzimy zdalne konsultacje w MS Teams po ustaleniu terminu z grupą lub indywidualnie wg potrzeb.

Stopka z logo: 1) Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, 2) rozszerzone logo UAM, 3) Logo-flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

Cele kursu: Zaznajomienie uczestników z wybranymi zaawansowanymi funkcjami Moodle.

Format kursu: Kurs prowadzony jest zdalnie - godziny kontaktowe realizowane poprzez MS Teams (w dedykowanym zespole, w sumie 12-14 h x 45 minut, podzielone na trzy sesje) uzupełniają zajęcia własne zdalne (6-8 x 45 minut). Możliwe jest uczestnictwo bardziej asynchroniczne , udział cześciowy w wybranych sesjach kontaktowych itp.

Tematy przerabiane w niniejszym kursie to (w nawiasie podano odpowiadające godziny kontaktowe):

 • Kwestie prawa autorskiego w kontekście użytkowania platformy Moodle (1h).
 • Wybór zaawansowanych funkcji Moodle, takich jak:  Repozytoria plików, Filtry treści, Grupy kursowe, Ograniczanie dostępu użytkowników do zasobów kursowych (w oparciu o różne kryteria) (2-3h).
 • Zaawansowane możliwości Testu (Quizu), pytań testowych oraz raportów testów (3h).
 • Zaawansowane funkcje modułu Zadanie (2h).
 • Ocenianie i Dziennik ocen – przegląd i rekomendowane praktyki (2h).
 • Inne tematy dodatkowe zgłoszone przez uczestników przygotowujących własne kursy demonstracyjne (2-3h).
Harmonogram edycji 2021:
 • 26 kwietnia 17:00-20:30 - Warsztaty I w MS Teams
 • 30 kwietnia 17:00-20:30 - Warsztaty II w MS Teams
 • 7 maja 17:00-20:30 - Warsztaty III w MS Teams
 • Do ok. połowy maja oraz pomiędzy sesjami - indywidualna praca online (w sumie ok. 6h-8h) nad projektem kursu Moodle - ze wsparciem asynchronicznym poprzez forum / email / czat.
 • Możliwe jest uczestnictwo bardziej asynchroniczne w warsztatach, udział częściowy w wybranych warsztatach itp.

Stopka z logo: 1) Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, 2) rozszerzone logo UAM, 3) Logo-flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

Cele kursu: Przygotowanie uczestników do tworzenia pierwszych kursów na platformie Mooodle (poziom początkujący).

Format kursu: Kurs prowadzony jest zdalnie - będzie obejmował pracę działania na 2 platformach MSTeams i Moodle.

Tematy przerabiane w niniejszym kursie:

 • Wstęp do dydaktyki nauczania na odległość.
 • Zamawianie kursu, omówienie jego struktury. Główne ustawienia kursu.
 • Zapisywanie uczestników.
 • Tryb edycji kursu. Dodaj zasób – umieszczanie treści w kursie.
 • Tryb edycji kursu. Dodaj aktywność – zadania i proste testy.
 • Kwestie prawa autorskiego w kontekście użytkowania platformy Moodle.
Harmonogram edycji 2021:
 • 14 kwietnia 17:00-20:30 - Warsztaty I w MS Teams
 • 16 kwietnia 17:00-20:30 - Warsztaty II w MS Teams
 • 23 kwietnia 17:00-20:30 - Warsztaty III w MS Teams
 • Do końca kwietnia oraz pomiędzy sesjami - indywidualna praca online (w sumie ok. 6h-8h) - ze wsparciem asynchronicznym poprzez forum / email / czat.
 • Możliwe jest także uczestnictwo bardziej asynchroniczne w warsztatach, udział częściowy w wybranych warsztatach itp.

Stopka z logo: 1) Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, 2) rozszerzone logo UAM, 3) Logo-flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny