Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu perswazji i wywierania wpływu na innych.