Kurs zawiera testy egzaminacyjne z PNJR dla studentów II roku.