Kurs zawiera testy zaliczeniowe z gramatyki i ortografii dla całego roku akademickiego 2019/2020 (semestr zimowy i semestr letni), dla studentów II roku, aspekt gramatyka+ortografia.