Proszę o utworzenie kursu dla I roku I st. fil. ros-ang na Wydz. Neofilologii  (studia stacjonarne)  w celu prowadzenia edukacji zdalnej w czasie zawieszenia zajęć na UAM.

Dziękuję, 

Justyna Jakubowska-Baranek