Zapoznanie z podstawowymi wiadomościami nt. Węgier;

Przygotowanie do studiów na specjalności ugrofinistyka – filologia węgierska poprzez wskazanie źródeł informacji dot. Węgier.