Przedmiotem zajęć są dzieje literatury węgierskiej XX wieku.

Przedmiot obejmuje następujące treści kształcenia:

Pierwsze dwie dekady XX wieku w literaturze węgierskiej – poeci czasopisma „Nyugat” (Gyula Juhász, Árpád Tóth, Dezső Kosztolányi, Mihály Babits), prozaicy „Nyugatu” (Zsigmond Móricz), węgierska awangarda (Lajos Kassák, Dezső Szabó); Okres międzywojenny – literatura mieszczańska (Milán Füst, Sándor Márai), literatura ludowa (László Németh, Gyula Illyés), poezja Attili Józsefa, neoklasycyzm (Lőrinc Szabó, Miklós Radnóti, Sándor Weöres); Literatura węgierska po II wojnie światowej – proza po 1945 (Tibor Déry, Géza Ottlik), liryka po 1945 (László Nagy, János Pilinszky), dramat po 1945 (István Örkény, Imre Sarkadi), nowatorskie tendencje lat 60.-70. w prozie (Miklós Mészöly, György Konrád), poezja lat 60.-70. (Sándor Csoóri)