Kurs stanowi chronologiczną prezentację głównych zjawisk i autorów w historii literatury węgierskiej, od okresu plemiennego po przełom XIX i XX wieku.