Zarys rosyjskiej fantastyki. Cykl obejmuje (w pierwszej części) historię fantastyki światowej, w drugiej zaś - rosyjskiej. W zakres kursu wchodzą między innymi podstawowe pojęcia gatunków i podgatunków fantastyki, omówienia istotnych z punktu widzenia rozwoju fantastyki, utworów, okresów literackich (istotnych zwłaszcza w przypadku okresu istnienia ZSRR). Osobne miejsce zarezerwowano dla biografii twórczych pisarzy-fantastów. do kursu dołączony zostanie spis lektur (w tym filmów) do przeczytania/obejrzenia.