Kurs języka tureckiego jako drugiego języka orientalnego na studentów I roku studiów licencjackich na specjalności arabistyka. Zajęcia stanowią uzupełnienie tradycyjnego lektoratu prowadzonego stacjonarnie.