Celem przewodnika jest wyjaśnienie problemowych zagadnień związanych z użytkowaniem uniwersyteckiej platformy e-learningowej Wydziału Neofilologii.