Zajęcia w formie ćwiczeń (30 godzin, zaliczenie, 3 punkty ECTS) dla studentów III roku (Językoznawstwo Komputerowe).

Celem przewodnika jest wyjaśnienie problemowych zagadnień związanych z użytkowaniem uniwersyteckiej platformy e-learningowej Wydziału Neofilologii.