Jest to kurs w ramach projektu UNIWERSYTET JUTRA II

Po zakończeniu kursu uczestnik/uczestniczka rozumie wypowiedzi ustne zgodnie z poziomem A1, czyta ze zrozumieniem proste teksty, wypowiada się ustnie na wybrane tematy życia codziennego, potrafi prowadzić prostą konwersację.

Kurs podstawowy języka tureckiego (60h) prowadzony w ramach projektu Uniwersytet Jutra II.