Celem zajęć jest zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi najważniejszych problemów współczesnej Japonii (w tym: nacjonalizmu, katastrofy fukushimskiej, problemu Okinawy, relacji Japonii z najbliższymi sąsiadami).  Wykształcenie zdolności krytycznej oceny źródeł bibliograficznych poprzez dyskusję na zajęciach. Nabycie umiejętności przygotowania i publicznego przedstawiania przygotowanej przez siebie prezentacji na wybrany temat. Udział w zajęciach wymaga bardzo intensywnego czytania materiałów źródłowych w języku angielskim.