Zajęcia szkoleniowe dla pracowników Zakładu Turkologii