Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami teorii przekładu literackiego i specjalistycznego ze szczególnym uwzględnieniem przekładu ustnego, audiowizualnego i prawniczego.

Autor: dr Aleksandra Matulewska (Instytut Językoznawstwa)

http://elearning-neo.amu.edu.pl/course/view.php?id=103