Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami teorii źródła informacji ze szczególnym uwzględnieniem dorobku bibliometrii i webometrii.

Autor: prof. UAM dr hab. Piotr Nowak (Instytut Językoznawstwa)

http://elearning-neo.amu.edu.pl/course/view.php?id=202