1. Historia dydaktyki i tłumaczenia ustnego
 2. Teorie, podejścia i modele w tłumaczeniu ustnym
 3. Rola pamięci w tłumaczeniu ustnym
 4. Błędy w tłumaczeniu ustnym
 5. Błąd krytyczny i jego konsekwencje
 6. Zasady sporządzania notatek w tłumaczeniu konsekutywnym
 7. Ćwiczenia w tłumaczeniu konsekutywnym ciągłym i nieciągłym
 8. Ćwiczenia w tłumaczeniu symultanicznym (chuchotage)
 9. Ćwiczenia w tłumaczeniu a vista
 10. Przekład audiowizualny (rodzaje przekładu, ograniczenia wynikające z techniki przekładu)
 11. Przekład prawniczy i sądowy (tłumacz przysięgły, Kodeks Tłumacza Przysięgłego, teorie i modele przekładu prawniczego, cechy języka prawa a przekład – czyli o pułapkach czyhających na translatora)
 12. Odpowiedzialność zawodowa tłumacza
 13. Główne założenia przekładu na potrzeby Unii Europejskiej
 14. Organizacje zawodowe tłumaczy w Polsce i na świecie: TEPIS, STP, FIT, AIIC