Archiwizacja i przechowywanie plików cyfrowych

4 tematy w Moodle. 

Syllabus przedmiotu: Rafał Lewandowski, Zajęcia w Moodle dla kilku wybranych zajęć (zastępstwo w 2018/19): Katarzyna Klessa

1. Wprowadzenie - omówienie programu przedmiotu

2. Rodzaje danych:

a/ tekstowe/ znakowe

b/ języki oznaczania dokumentów (SGML, XML XHTML, HTML)

c/ graficzne

d/ dźwiękowe

e/ wideo

3. Metody tworzenia cyfrowych danych

a/ bezpośrednio przy pomocy urządzeń cyfrowych

b/ konwersja z postaci analogowej

4. Rodzaje nośników danych

a/ optyczne (CD, DVD)

b/ magnetyczne (Dysk twardy, taśmy)

c/ flashowe (USB, SSD)

5. Przechowywanie plików na zewnętrznych serwerach (outsourcing)

a/ rodzaje hostingu (współdzielony, VPS, dedykowany, kolokacja)

b/ serwerownie, data centers.

6. Archiwizacja danych

7. Dane w chmurze (cloud computing)

8. Biblioteki cyfrowe

9. Bezpieczeństwo danych

a/ trwałość nośników

b/ przesyłanie danych

c/ kopie zapasowe

10. Metody organizowania i wyszukiwania danych.

a/ języki informacyjno-wyszukiwawcze

b/ opisywanie danych przez użytkowników (folksonomia, oznaczanie społeczne)

11. Podsumowanie/zaliczenie

Kurs obejmuje historię kształtowania się języka węgierskiego.

Materiały z kursu "Realioznawstwo" na filologii węgierskiej.

Kurs przekładu węgiersko-polskiego.