Narzędzia informatyczne. Laboratorium z przetwarzania danych liczbowych i tekstowych oraz ich prezentacji. Wizualizacja danych. Obsługa MS Excel, MS Power Point i MS Word. 

W ramach wykładu specjalizacyjnego dla studentek i studentów I roku studiów magisterskich filologii germańskiej zostaną zaprezentowane najważniejsze definicje i teorie kultury od oświecenia do współczesności ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych koncepcji (m.in. pamięciowych, narratologicznych i tożsamościowych).