Hier werden Materialien für den Kurs PNJN im 3. Lehrjahr zur Verfügung gestellt.

Laboratorium z Tłumaczenia Wspomaganego Komputerowo, III rok, profil Języków Specjalistycznych i Tłumaczenia. Obsługa oprogramowania SDL Trados i SDL MultiTerm. 

Seminarium przedmiotowe do wyboru dla III BA stacj. pod hasłem "Inklusion / Exklusion", poświęcone tematyce wykluczeń społecznych.