Wykład z gramatyki opisowej języka niemieckiego

Historia Literatury Niemieckiej cz. 3 (1914-1949) - główne tendencje w literaturze niemieckojęzycznej pierwszej połowy XX wieku; Thomas Mann, Hermann Hesse, Alfred Döblin, Bertold Brecht, Kurt Tucholsky, Ernst Jünger, Stefan Andres i.in. Kurs dla II BA stacj. ger-ros, pol-ger oraz A1 .