Roczny kurs gramatyki języka tureckiego na poziomie A1-B1, przeznaczony dla studentów I roku studiów licencjackich na specjalności turkologia. Kurs stanowi uzupełnienie tradycyjnych zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej.

Roczny kurs języka tureckiego przeznaczony dla studentów I roku studiów licencjackich na specjalności turkologia. Kurs jest uzupełnieniem tradycyjnego lektoratu prowadzonego stacjonarnie. Znajdują się tutaj dodatkowe materiały używane na zajęciach oraz materiały do pracy w domu.