Studenci tłumaczą teksty prawne i prawnicze z języka węgierskiego, poznają terminologię oraz podstawy prawa węgierskiego pozwalające na właściwą interpretację i tłumaczenie tekstów.

Studenci poznają węgierski język prawa, terminologię, zwroty, oraz  podstawy prawa węgierskiego pozwalające na właściwą interpretację i tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych.

Materiały do kursu z języka angielskiego dla studentów filologii koreańskiej I roku, studia stacjonarne I stopnia (grupa 2)

  • Sylabus
  • Warunki zaliczenia i informacje dotyczące egzaminu
  • Materiały dodatkowe
  • Tematy prac pisemnych
  • Tematy zadań na mówienie
  • Zadania dodatkowe dla chętnych