Podstawy Języków Specjalistycznych kurs przeznaczony dla studentów Filologii Indonezyjsko-Malajskiej (studia II stopnia).

Student rozwija umiejętności językowe utrwalając terminologię kształtowaną na różnych etapach rozwoju języka węgierskiego.

Student rozwija umiejętności językowe związaną ze współczesną tematyką społeczną, gospodarczą, kulturalną, turystyczną i polityczną Węgier.

Przedmiotem kursu jest rozszerzanie kompetencji językowej i translatorskiej w języku rodzimym i języku tłumaczenia dla polsko węgierskiej pary językowej.