Szanowni Państwo,

witam na kursie poświęconym zaliczeniu treści lektur obowiązkowych. Do każdej lektury przewidziano 5-minutowy test wielokrotnego wyboru obejmujący 10 pytań. Test przewidziany dla danej lektury będzie uruchamiany na tydzień przed momentem omawiana lektury na zajęciach. Zaliczenie lektury następuje przy co najmniej 7 poprawnych odpowiedziach. Każdy student ma 2 podejścia, liczy się lepszy wynik. W przypadku niezdania testu na platformie student jest zobowiązany do zaliczenia lektury ustnie na konsultacjach w ciągu 14 dni od momentu zamknięcia testu.

Powodzenia!

Kurs ma na celu kształtowanie umiejętności poprawnego posługiwania się prostymi strukturami leksykalno-gramatycznymi, umożliwiającymi formułowanie poprawnych wypowiedzi w języku rosyjskim.