Kurs przeznaczony dla studentów specjalności "Filologia germańska" - studia licencjackie niestacjonarne, 1 rok, semestr zimowy i letni 2017/2018.