Logo archiwalnej Platformy E-learningowej UAM

UWAGA! Od r. akad. 2021/22 kursy Moodle Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach odbywają się na zmodernizowanej Platformie E-learningowej UAM. Zapraszamy, odpowiednio, na Moodle Szkoły Nauk Przyrodniczych lub Moodle Inne Jednostki UAM. Od 1.10.2021 niniejsza instancja Moodle pozostaje dostępna czasowo jako archiwum.