Forum twórców i użytkowników danych przestrzennych GIS-JEZIORY UAM (archiwum)

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Logo Platformy E-learningowej UAM

Logowanie dla użytkowników UAM:
 • Nazwa użytkownika: pełen adres e-mail UAM:
  • Studenci: np. abc123@st.amu.edu.pl
  • Pracownicy (z nazwą użytkownika jak w AMURap), np.: xyz123@amu.edu.pl
 • Hasło: hasło USOSWeb / AMURap

(Dodatkowe informacje OWKO nt. logowania na Platformę E-learningową UAM.)

* * *

Login instructions for AMU users:
 • Username: your AMU email address:
  • Students: e.g. abc123@st.amu.edu.pl
  • Staff (with basic username as entered into AMURap), e.g. abc123@amu.edu.pl
 • Password: your USOSWeb / AMURap password

(Further information from OWKO about logging onto AMU E-learning Platform.)

* * *

Użytkownicy spoza UAM mogą skorzystać z opcji założenia konta poniżej. / Non-AMU users may want to register an account using the option below.