Logo Platformy E-learningowej UAM

UWAGA! Od r. akad. 2021/22 kursy Moodle GIS-Jeziory UAM odbywają się na zmodernizowanej Platformie E-learningowej UAM. Zapraszamy na platformę Moodle Inne Jednostki UAM lub Moodle Projects, względnie Moodle wybranej szkoły dziedzinowej UAM. Od 1.10.2021 niniejsza instancja Moodle pozostaje dostępna jako archiwum. Zob. komunikat OWKO UAM.

UWAGA: Od listopada 2021, ARCHIWALNA platforma e-learningowa i wszystkie "stare" instancje Moodle będą działać WOLNIEJ, gdyż zmniejszą się rezerwowane dla nich moce serwerowe.